Galman kožna galanterija Mandić, Požega

Srpski Engleski Ruski

Preduzeće “Galman” d.o.o. je
osnovano februara 2007-e godine
kao privatno preduzeće.
Iako je relativno novo preduzeće
poseduje 15 godina iskustva
u proizvodnji kožne galanterije,
koje je preko zanatske radnje,
preraslo u preduzeće sa
velikim brojem sopstvenih proizvoda,
poslovnih partnera i klijenata.
Glavni cilj preduzeća “Galman” je
stvaranje prepoznatljivog brenda,
stoga svi naši klijenti mogu biti
sigurni da će naš proizvod uvek
ispunjavati sve zadate
standarde kvaliteta.
Galman je sinonim za
proizvode najvišeg
kvaliteta.

 

Proizvodnja se vrši ručno od strane
veštih majstora tako da smo
sigurni u stalni kvalitet uz poštovanje
svih zadatih standarda.
Posedujemo dizajnerski atelje,
koji stalno razvija nove stilove
i proizvode, a tako|e brine i o
ispunjenju Vaših posebnih zahteva.
Naša koža kao i naš proizvod
ispunjava sve međunarodne standarde.
Program ekskluzivne kožne galanterije
obuhvata širok asortiman proizvoda
napravljenih od materijala najvišeg
kvaliteta. Sastavni deo programa
je i poslovna kožna galanterija
rađena tako da zadovolji
sve potrebe današnjeg
poslovnog čoveka
i žene.

©2010. Galman / sva prava zadržana